Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 7/2, 2013

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Антипенко Є. Ю., Мосненко М. Г. Методи прогнозування та планування систем управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі

3

Гринько Т. В. , Єфімова С. А. Економічна ефективність виробництва молока та резерви її підвищення

10

Пакуліна А. А. Підвищення ефективності інвестування соціальної сфери

16

Смаглюк А. А. Ефективність використання основного капіталу в Україні

22

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бакай І. В. Проблеми розвитку пенсійного страхування в Україні та напрями його вдосконалення

28

Дучинський А. П. Розвиток бізнес-груп як основа макростратегій інвестиційної діяльності вітчизняних банків

33

Шевцов Ю. О. Функціональна взаємодія банківської системи на фінансовому ринку

44

Шевцова О. Й., Сиволап Є. О. Фінансові ресурси універсальних банків України: джерела та методи залучення

52

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Антонюк Д. А. Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва

61

Бібік Г. Ю. Інформаційні технології в управлінні підприємствами

69

Ємчук Л. В. Аналіз чинників, що визначають ефективність впровадження інформаційної системи на підприємстві

76

Коваленко Е. В. Инновации как фактор развития предприятий сферы услуг

83

Олексенко С. В. Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств

90

Проволоцька О. М., Ясиненко Д. В. Теоретичні аспекти антикризового управління стратегічним потенціалом підприємства

99

Яровенко Т. С., Тулякова М. В., Козюпа Ю. А. Управління процесом інтенсифікації розвитку промислового підприємства у сучасних умовах

105

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Бондаренко Н. М., Кобиляцька К. Р. Теоретичні підходи до визначення сутності понять «прибуток» і «збиток»

111

Бондаренко Н. М., Худак О. О. Особливості формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

117

Дучинська Н. І. , Бондаренко Н. М., Лядова К. А. Ефективність сільськосподарського виробництва: сутність та шляхи підвищення

123

Єлісєєва Г. Ю. Статистичне оцінювання розвитку зеленої економіки в Україні

128

Єлісєєва О. К., Кузнецова А. Г. Компонентний аналіз основних показників вищої освіти України

134

Іванова А. І. Аналіз методологічних підходів до визначення стратегічного планування інноваційної діяльності

139

Коваленко Е. В. Совершенствование механизма упреждения банкротства

149

Стеблянко І. О. Соціалізація економіки як наукове поняття генезису світової теорії добробуту

155

Яровенко Т. С., Воробйова Ю. О. Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту

160

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Лищенко О. Г. , Васютіна О. В. Розвиток організації обліку нематеріальних активів

167

Лищенко О. Г., Шпірна А. І. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ

173

Яровенко Т. С., Довга А. О., Остряніна В. Е. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах

181

Яровенко Т. С., Свистільник К. П Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу у сучасних умовах

189

Яровенко Т. С., Чернова А. І. Удосконалення методології бухгалтерського обліку готової продукції

195

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Крамаренко Р. М. Роль мегаполісів як суб’єктів міжнародних відносин

201

Мединська Т. І. Фактори і перспективи процесів злиття і поглинання ТНК США

206

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ АВТОРІВ ТА НАЗВ СТАТЕЙ

215

Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru