Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 5/1, 2011

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

 

Скрипник Н.Є. Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку національних суб’єктів господарювання     

3

pdf

Шаповалов О. О. Пріоритети податкової політики в умовах кризи

10

pdf

Олешкевич Л. М. Функції держави в сучасній економіці

17

pdf

Кухарєва О.О., Корнєєв М. В. Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій           

24

pdf

Бобирь О. І., Шевченко В. В. Теоретичні засади формування категорії «мінімальна заробітна плата» в контексті соціального розвитку

30

pdf

Ізюмська В. А. Економічні та організаційні механізми забезпечення  інноваційно-інвестиційної спрямованості регіонального розвитку

35

pdf

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

 

 

Маркович Г. Б. Теоретичні та методичні засади підвищення бюджетного  потенціалу місцевого самоврядування

42

pdf

Шевцова О. Й., Кузь О. Ю. Управління прибутком банку в умовах фінансової кризи

50
pdf

Климова В. М., Семенча І. Є. Шляхи підвищення прибутковості банків  у кризових умовах

57

pdf

Вовчак О. Д. Фінансова безпека банківської діяльності:   вплив фінансової кризи та інструменти управління

63

pdf

Шевцова О. Й. Грошова система України: особливості регулювання

69

pdf

Коренєва О. Г., Купрієнко О. В. CRM-стратегія як чинник підвищення ефективності функціонування роздрібного бізнесу комерційного банку            

74

pdf

Власенко М. О. Фінансова гнучкість підприємства як визначальний  фактор диверсифікації джерел фінансування інвестицій

78

pdf

Єріс Л. М. Комплексний аналіз якості активів банку

84

pdf

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

 

Попкова Л. В. Теоретичні та практичні аспекти антикризового управління підприємством в умовах економічної депресії             

91

pdf

Хамініч С. Ю., Бобровська А. В. Ефективна маркетингова стратегія: теоретичні засади            

101

pdf

Котлова Л. М., Чепинога К. Г. Фінансова стратегія як основа і гарантія розвитку підприємства             

110

pdf

Дерев’янко М. М. Підходи до урахування екологічної складової при оцінці рівня управління діяльністю підприємства на засадах екологічного менеджменту             

117

pdf

Земляна В. В. Обґрунтування напрямків підвищення прибутковості ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»

               

123

pdf

Захарчук Я. В., Бебешко К. С. Економічний аналіз діяльності рибного господарства України

               

128

pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 

Яковенко О. Г., Бажан О. О. Моделювання самоорганізації ринку праці України

               

135

pdf

Шипунова О. В. Аналіз чинників ризику на різних етапах процесу створення інформаційних систем

142

pdf

Сілантьєв Є. О., Яковенко О. Г. Показник VAR: переваги, недоліки та альтернативи

147

pdf

Огліх В. В., Левченко Н. В. Визначення оптимальної структури аграрного сектору України для забезпечення продовольчої безпеки

154

pdf

Яковенко О. Г., Заворотченко К. М. Моделювання портфеля опціонів    з урахуванням цінових очікувань за базовими активами

  161

pdf

Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru