Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 4/3

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

 

Катан Л.І. Механізм економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери економіки України

3

Кліменко Н.С. Концептуальні підходи до оцінки форм  власності та їх ефективності..

10

Кузьменко О.Б. Економіко-екологічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур

18

Куценко В.Й. Сутність приватизації

22

Скрипник Н.Є., Майковська А.В. Умови та перспективи розвитку ринку праці молоді в Україні

27

Столяров В.Ф.,  Кукарцева С.В.,  Столярова В.В. Методи оцінки комплексності національного та регіонального розвитку України

35

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

Лисяк Л.В. Стан та проблеми реалізації пріоритетів бюджетної політики в Україні

44

Сіліна Г.С. Ринок автострахування України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах

49

Тімар І.В. Проблеми фінансового забезпечення процесу казначейського виконання державного бюджету

54

Шевцов Ю.О. Фінансове посередництво: розвиток в межах ринків банківських та страхових послуг

61

Шевцова М.Ю., Карацюба Є.О. Розвиток взаємодії банків і страхових компаній в умовах інтеграційних процесів

68

Шевцова О.Й., Чичкан І.І. Підвищення рівня капіталізації банків як умова зміцнення кредитної системи

78

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

 

Величко І.П., Лутицька М.В. Прямий продаж як ефективний засіб просування товару під час кризи

84

Дерев’янко М.М. Аспекти взаємодії екологічної і трудової складових потенціалу підприємства

91

Касян С.А., Донченко М.А. Управління маркетинговою діяльністю туристичної компанії на основі технологічних інновацій

97

Кучеренко С.К. Проблеми забезпечення українських підприємств іноземними інвестиціями

103

Могілова А.Ю., Купченко І.С. Матричні методи як інструмент для обгрунтування маркетингової стратегії підприємства

109

Нечепуренко Д.О. Обгрунтування напрямів формування антикризових стратегій підприємств..

116

Сардак О.В. Розробка системи компетенцій персоналу підприємства..

122

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 

Дрожжина Л.В. Оптимізація діяльності будівельної компанії на ринку житла

127

Огліх В.В., Левченко Н.В. Забезпечення сталого розвитку сільського господарства на засадах оптимізації розподілу земельного фонду

133

Піскунова О.В. Динаміка розвитку малого підприємства за різної якості продукції, що виробляється

140

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

 

Бондаренко  Н.М. Облікова політика підприємства..

146

Сметанко О.В. Внутрішній аудит готової продукції в акціонерних товариствах України

151

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

Крива С.В. Закордонний досвід підтримки інноваційної діяльності

160

Федик М.В. Типологізація видів та об`єктів консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності

166

Хамініч С.Ю., Пабат А.А. Основні проблеми та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України  в перспективі євроінтеграції

173

 

 


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru