Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 4/2

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

 

Герасимчук З.В., Ніщик Т.О.Зміст просторового розвитку міста

3

Грінько Т.В.Аналіз потенціалу інноваційного розвитку в промисловості України

10

Коломицева О.В., Шевченко Н.В.Продовольчий комплекс як структурна складова АПК в умовах трансформаційного розвитку економіки

17

Солодовнік О.О.Фінансові інновації як імпульс структурних перетворень в економіці

23

Ткач В.О.Формування національної безпеки україни в регіональних умовах

29

Чужкова О.Ю. Теоретичні дослідження територіальної організації роздрібної торговельної мережі

35

Чупріна М.О. Розроблення технологій управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України

41

Шаповалов О.О., Шевцова О.Й. Податкова система України та її недоліки

48

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

Букало Н.А. Особливості відображення в бюджетному обліку послуг вищої освіти

54

Деркач М.І. Теоретичні аспекти формування сучасної фіскальної децентралізації

60

Коваленко В.В. Управління проблемними банками в системі забезпечення фінансової стійкості  банківської системи

67

Ленчік Я.В. Шляхи розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні

73

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

 

Белопольский Н.Г., Горланова И.В. Бюджетирование деятельности предприятия

78

Бикова В.Г., Котлова Л.М. До питання про ефективність управління державною власністю в наукомістких підприємствах

83

Бродська Д.В., Калмикова І.Ю. Теоретико-методичні засади визначення продуктивності підприємства

90

Даценко Г.В. Використання ефектів моделі життєвого циклу в розробці стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств

96

 

 

Денисенко І.П. Збалансування ролей в якісній моделі менеджменту через призму стратегії розвитку підприємства

102

Зянько В.В., Фурик В.Г., Зянько В.В., Дремлюга Т.В. Планування кредитоспроможності підприємств на основі аналізу грошових потоків як умова забезпечення їх економічної безпеки

107

Корнієнко О.М. Управління економічною безпекою розвитку туристичного підприємства

112

Кукліна Т.С. Управління комплексом маркетингу в забезпеченні розвитком туристичних підприємств

117

Петров А.А.  Применение инвестиционного механизма ipo украинскими компаниями горно-металлургической отрасли Украины

123

Скрипник Н.Є., Осипенко І.С. Сучасні технології управління прибутком.

127

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 

Попкова Л.В.,  Іванова А.І. Удосконалення стратегічного планування шляхом використання економіко-математичних методів

135

Яковенко О.Г.,  Сидора Т.Ю. Алгоритм чисельної реалізації математичної моделі прибуткової діяльності підприємства

144

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

 

Арап Г.В., Пахомова І.Г. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці

149

Гордєєва-Герасимова Л.Ю. Посилення ролі контролю та аудиту в умовах розвитку самоврядування територіальних громад

156

Чистяк О.А., Тимошенко О.О. Оцінка вартості вкладень позикового капіталу в інноваційну діяльність підприємства

161

 

 


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru