Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 3/1, 2009

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

Дучинська Н. І., Смєсова В. Л. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

3

Огліх В. В., Левченко Н. В. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

9

Фомішина В. М. ЗАОЩАДЖУВАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

16

Ізюмська В. А. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

23

Андрєєв В. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

28

Лакей І. М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

34

Осаул А. О. РОЛЬ РОДИНИ У НАГРОМАДЖЕННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

39

 

 

ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ

 

Шаповалов О. О., Шевцова О. Й. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

48

Сільченко В. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

52

Фіногеєва О. В., Дучинський А. П.ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ НАГРОМАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

58

Куземко Н. В. ВИДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ

63

Касян С. Я. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ КРУГООБІГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ З ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

70

Ніколаєв Т. Г., Ніколаєв Д. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

79

Білай О. С . ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

85

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Хамініч С. Ю., Марковський О. В. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

91

Огліх В. В., Артеменко Ю. Ф. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ виробничої фірми

98

Матвієць М. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

107

 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Яковенко О.   Г., Сидора Т. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

115

Огліх В. В., Заславська Н. М. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ

121

Волкова В. В., Крапівная О. А. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

129

Дрожжина Л. В. ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

134

Мотурнак Є. В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДУ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

140

Чернявський Ю. Є. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

147

Певзнер О. М. АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОШТОВИХ ЛИСТІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ПОВТОРЕНЬ ТЕКСТОВИХ ШАБЛОНІВ

152

Криворучко С. П. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НЕЙРОСІТЬОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

155

 

 

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

 

Смирнов С. О., Басс Ю. А. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»

162

 

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Власова Н. О., Красноусов А. В. СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

167

Заволока Ю. М. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

175

Куценко В. Й. ДУХОВНА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО

180

Деркач М. І. КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНАНТНА ІДЕОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ХХІ ст.

185

Гжесюк А. О. ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ ЯК КАТЕГОРІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ

192

Єфіменко І. А. ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

203

АНОТАЦИИ

209

ANNOTATION

216

 


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru