Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 8/3, 2014

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Дмитрієва В. А., Басс Ю. А. Макропоказники економіки України: індикатори спаду

3

Єрешко Ю. О. Інноваційна політика – складова механізму сталого розвитку

10

Куценко В. Й. Економічна деонтологія – крок до сталого розвитку

17

Мазур О. Є. Інвестиційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в Україні

23

Меліхов А. А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України

29

Саричев В. І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку

38

Семирак О. С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні

47

Шляга О. В., Масилюк Б. В. Управління оновленням техніко-технологічної бази промислового підприємства

55

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Козачок І. А. Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства

61

Сокол П. М., Коваленко А. А. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК

68

Трофимчук А. Б. Зростання еколого-економічної ефективності функціонування каменеобробних підприємств

72

Яровенко Т. С., Хрущова Т. В. Особливості створення пенсійного фонду на підприємствах України

79

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Гринько Т. В., Лисенко Л. В. Фактори формування економічної безпеки підприємства

85

Єлець О. П., Бірюк А. І. Методи калькулювання собівартості

91

Казачков И. О. Современные принципы управления брендами

96

Калюжна Ю. В. Експрес-діагностика кризового стану підприємства з метою визначення різновиду банкрутства

103

Коваленко О. В., Гоголенко А. В. Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці

109

Поповиченко І. В. Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання

117

Севастьянов Р. В. Особливості класифікації синергетичних ефектів

123

Стефаненко-Шупик А. П. Добір мотиваційних важелів впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств

128

Топалов С. А., Топалова Д. Ю. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах

135

Трофімчук М. О. Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки

143

Турба О. О. Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади

151

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Меліхова Т. О., Манойло Т. В. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні їх до капітальних інвестицій або до запасів відповідно до П(С)БО та МСФЗ

158

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Скрипник Н. Є. Детермінанти процесу забезпечення сталого розвитку національних суб’єктів господарювання в умовах геоекономічної нестабільності

165

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ ПРІЗВИЩ АВТОРІВ І НАЗВ СТАТЕЙ

175


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru