Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 8/1, 2014

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Маркович Г. Б. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

3

pdf

Кравцова І. В., Мельник К. А. Дослідження проблем інвестиційної діяльності небанківських фінансово-кредитних установ України та шляхи їх вирішення

11

pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Грибова Д. В. Формування підходів до ефективного функціонування ринку овочевої продукції

19

pdf

Дучинська Н. І. Суперечності концентрації капіталу на національному ринку

25

pdf

Михальченко Г. Г., Грищенко Ю. О. Застосування світового досвіду для удосконалення шляхів фінансування системи соціального захисту в Україні

32

pdf

Пакулін С. Л., Топчій О. О. Ресурсне забезпечення і стійкість регіональної економіки

40

pdf

Стадник В. П. Шляхи та перспективи розвитку економічної безпеки Чернігівської області

46

pdf

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Енгельс І. О. Засади підвищення ефективності використання ресурсів підприємства за рахунок оптимізації структури витрат

52

pdf

Ивченко И. Ю. Разработка комплексного подхода к управлению производственными и инвестиционными процессами на предприятии

58

pdf

Киш Л. М., Гичак О. О. Мотивація праці на підприємствах України

65

pdf

Курносова-Юркова О. А. Современные информационные технологии в системе логистического сервиса предприятий

73

pdf

Саннікова С. Ф., Іванова М. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю

84

pdf

Тарасенко О. В. Логістична система як основа кластерної стратегії підвищення конкурентоспроможності м’яса та м’ясопродуктів

92

pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

pdf

Гаркавко В. К., Баранюк В. Ю. Меліораційне кредитування як запорука економічного зростання в галузях сільського господарства

100

pdf

Гаркавко В. К., Копійка Т. В. Дослідження проблем сталого економічного розвитку вітчизняної молокопереробної галузі шляхом поширення сільгоспкооперації

105

pdf

Крамаренко Р. М. Парадигмальні підходи до ідентифікації якості розвитку креативного міста

110

pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Єгорова О. О. Транскордонні індустріальні парки: зарубіжний досвід і перспективи створення в Україні

120

pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Клепікова О. А. Імітаційні експерименти як аналітична основа прийняття управлінських рішень у страхуванні

130

pdf

Парокінний О. А., Яковенко О. Г. Формування запасу матеріально‑технічних ресурсів промислового підприємства

140

pdf

Пудичева Г. О. Застосування методу головних компонент для визначення рівня сталого розвитку енергетичного господарства загальноосвітніх шкіл

145

pdf

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ ПРІЗВИЩ АВТОРІВ І НАЗВ СТАТЕЙ

152


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru