Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 7/1, 2013

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Гаврилюк В. Т. Сучасний стан і перспективи розвитку технічного рівня виробництва

3

Жавнерчик О.В. Забезпечення економіко-екологічної трансформації охорони земельних ресурсів у сфері охоронюваних територій

11

Пакулін С.Л., Топчій О.О. Удосконалення державного регулювання розвитку житлово-комунального комплексу регіону

17

Пакуліна А.А. Вдосконалення процесу взаємодії суб'єктів інвестиційного ринку при управлінні стійким розвитком соціальної сфери

23

Табенська О. І. Значення інтеграційних процесів для вдосконалення підприємницької діяльності в україні

30

Унтмоале Ю. В. Проблеми розподілу економічної влади в трансформаційній економіці

35

Чімишенко С.М. Проблемні аспекти ринку нерухомості в контексті житлового забезпечення військовослужбовців

43

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Брежнєва-Єрмоленко О. В. Податкове планування в системі державного податкового менеджменту

48

Вівчар О. І., Мартинюк В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю

53

Сніщенко Р.Г. Щодо визначення складу автоматизованих банківських систем

59

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Артеменко Л. П., Клюквіна М. С. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств

66

Аршевська М. В. Вибір інструментів маркетингових комунікацій на основі комбінації їхніх видів: психологія сприйняття

73

Касян С. Я. Інтерактивний маркетинг при формуванні потоків цінностей високотехнологічних підприємств

80

Колесник К. С. Дослідження показників якостіяк головного чинника конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора

86

Швед В.В., Яблочніков С. Л. Конкурентоспроможність підприємства та особливості її визначення в сучасних умовах

92

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Башкова І.Ю. Дослідження економетричної моделі забрудненності атмосферного повітря

97

Бугайчук В.В. Ефективність використання виробничого потенціалу у сільськогосподарських підприємствах

104

Корнєєв М.В., Горбоніс Ю.В. Невизначеність фінансових потоків у реальному секторі економіки

109

Нусінов В.Я., Бабець Є.К., Афанасьєв І.Є. Методологічні підходи щодо підвищення ефективності комплексного використання ресурсів підприємств гірничорудної галузі

115

Ревуцкая Л. Е. Управление человеческим капиталом: цели, методы, результаты

124


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru