Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 6/4, 2012

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Бесчастна Д. О., Песикова О. Г. Особливості статистичної методології аналізу регіональних ринків інновацій

3

Гринько Т. В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму в Україні

12

Кабак А. Ю., Корнілова О. М. Економіко-статистичний аналіз  паливно-енергетичного комплексу України протягом 2001–2010 років

17

Кірнос І. О. Зміна парадигми соціальної держави

26

Клівець П. Г., Логвиненко О. Р. Техніко-технологічний рівень вітчизняної металургійної галузі: напрями розвитку

35

Максимчук О. С. Poзвитoк свiтoвoгo iннoвацiйнoгo пpoстopу як дoсвiд для ефективнoгo poзвитку екoнoмiки Укpаїни

41

Малютін О. К. Складові системи інвестиційних стимулів інтенсифікації капіталовкладень у національну економіку в умовах підсилення економічних загроз

46

Петенко І. В., Лозинський І. Є. Економічні аспекти збереження потужностного потенціалу вугільних шахт регіону

54

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Shevtsova M. Y., Olber B. HRM Strategy for Staff Recruitment in Poland's Financial Institutions

62

Звенячкіна В. Ю. Особливості податкового обліку витрат промислових підприємств

70

Коваленко О. В. Система оціночних показників-індикаторів кризового стану підприємств металургії

79

Колесник О. О., Журавльова Т. О. Проблеми банківського регулювання та нагляду в контексті нових вимог базельської конвенції

87

Котковський В. С., Шевцова О. Й. Конкурентоспроможність як основа ефективних кредитно-інвестиційних інновацій банків

92

Поправка О. Г. Стратегічні пріоритети реформування  банківського нагляду

 

105

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Бродська Д. В. Оцінка продуктивності підприємства як складова системи забезпечення його ефективного функціонування

111

Гапоненко С. О. Управління та реалізація інноваційних проектів на засадах концепції маркетингу взаємодії

118

Ібрагімов Е. Е. Роль сегментування у корпоративній системі стратегічного планування на підприємстві

124

Корнєєв М. В., Гололобов М. І. Теоретичні засади управління капіталом  вітчизняних підприємств

129

Кубіній Н. Ю., Щелкунова О. В. Маркетинговий потенціал у системі стратегічного потенціалу споживчої кооперації: теоретичний ракурс

135

Кузьменко О. Б. Теоретичні основи визначення деструктивних явищ  у землекористуванні аграрних підприємств

140

Кучеренко С. К., Штапаук Г. П.  Дослідження впливу  соціально-економічної структури споживчого попиту на діяльність комерційних підприємств

146

Мещеряков А. А., Партика М. В. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку

154

Попкова Л. В., Иванова А. И. Повышение конкурентоспособности продукции  на основе обновления  как важный фактор развития экономики

161

Хамініч С. Ю., Хижняк А. Ю. Удосконалення маркетингової діяльності  торгово-посередницьких підприємств України

169

Чумак Л. Ф. Сучасні тенденції розвитку підприємств

 

176

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Воробйова Г. С. Міжнародний досвід як інструмент формування інфраструктури під час проведення  масштабних заходів у країні

182

Доценко О. С., КравченкоО. Г. Совершенствование способов формирования рейтингов банков Украины

189

Краснікова Н. О. Сучасні зовнішньоторговельні відносини  як елемент системи економічної безпеки

195

Куценко В. Й. Духовна сутність прибутку

201

Пшенична Т. М. Гармонізація управління якості і безпеки молочної продукції до світових вимог

207

Яровенко Т. С. Види інновацій в освіті та їх класифікація

 

214

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Бондаренко О. А. Экономическая депрессия 1990-х годов в Японии  как один из аспектов влияния  на развитие финансовой сферы экономики США

220

Дунська А. Р. Вплив світового ринку на інноваційний розвиток промислових підприємств в Україні

228

Македон В. В. Розгортання метакапіталізму в умовах світової економіки та його вплив на ринкові процеси в Україні

235

Федорова В. А. Державне регулювання  інвестиційної діяльності в Україні

244


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru