Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 6/2, 2012

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Іванчук Н. В. Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС

3

Коренюк П. І., Горошкова Л. А., Волков В. П. Вплив інвестицій на економічну безпеку реального сектора національної економіки

12

Македон В. В., Баканов Д. О. Провідні тенденції і стратегії формування корпоративної власності та корпоративних структур в Україні

18

Медвідь В. Ю. Експлікація соціально-економічної сутності та змісту поняття «регіон»

27

Нікончук В. В. Формування фондового ринку: економічні аспекти еволюції та інституційної динаміки

32

Панкова М. О. Кластерна політика як інструмент           стратегічного менеджменту

38

Сербов Н. Г. Влияние природоохранной деятельности на расходование первичных природных ресурсов в водном бассейне

44

Федорова В. А. Перспективи зміцнення енергетичної безпеки України

50

Фіногеєва О. В. Роль банківського капіталу в суспільному відтворенні в умовах сучасної світової кризи

56

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Грабчук О. М. Прогнозування фінансової рівноваги зовнішнього сектора економіки

62

Дадашев Б. А. Регулювання ліквідності банківської системи

70

Дучинський А. П. Достатність банківського капіталу для забезпечення інвестиційної діяльності

78

Коваленко В. В. Макроекономічна складова банківського регулювання та нагляду

85

Левченко М. О. Аналіз фінансово-інвестиційних ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств     Хмельниччини

94

Лобода А. О. Джерела фінансового забезпечення підприємства та їх роль у розвитку економіки регіону

100

Нєвєшкіна Т. С. Проблеми визначення показників результативності виконання бюджетних програм в Україні

106

Піскова Ж. В., Цуркан І. М. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з об’єктами нерухомого та рухомого майна

116

Попова В. В. Расчет периода окупаемости как метод оценки экономической надежности строительных инвестиционных проектов

124

Сугоняка М. В. Формування системи антикризового управління системним банком на основі стрес-тестування з урахуванням макроекономічних показників 

131

Тімар І. В. Аналітичне дослідження передумов організаційного реформування державної казначейської служби

140

Шевцова М. Ю., Бондар Є. І. Маркетингові інструменти системи управління банком

146

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Афанасьєв І. Є. Підвищення ефективності гірничорудних підприємств шляхом удосконалення прогнозування якісних показників залізної руди

152

Буян О. А. Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні

159

Зламанюк Т. В. Аналіз системи управління промисловими підприємствами

166

Коваль О. О. Модель використання соціального потенціалу машинобудівного підприємства

174

Кожухівська Р. Б. Інтернет-технології в маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки

180

Кокодей Т. А. Обратная идентификация стратегий агропромышленных предприятий

187

Саннікова С. Ф., Холодний А. С. Особливості планування збутової діяльності на підприємствах харчової промисловості

196

Шведчиков О. А. Моделювання впливу зовнішнього середовища на сталий розвиток промислового підприємства

203

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Васильківський Д. М. Формування механізму зростання економічного потенціалу підприємства і його основних елементів

208

Вірченко А. А. Розвиток методології економічних досліджень сучасних господарських систем

214

Воскресенська О. Є., Савчук О. А. «Умови невизначеності» як економічна категорія для реалізації завдань стратегічного планування

223

Князєва О. А., Петрашевська А. Д., Жаданова Ю. О. Вплив інвестицій на розширене відтворення

229

Литвинова В. А. Методы оценки конкурентоспособности: проблемы классификации

235

Пилипенко Ю. І. Фактори не інноваційної поведінки суб’єктів господарювання в Україні

241

Приходько В. П. Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку

247

Федорова Н. Є. Політико-правові фактори впливу на прогрес науки

255

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Миснік С. І., Столітній С. В. Моделювання і прогнозування показників ефективності використання основних фондів промислового підприємства

263

 

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ АВТОРІВ ТА НАЗВ СТАТЕЙ

270


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru