Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 6/1, 2012

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Дзьоба О. Г. Основні тенденції зміни газоємності ВВП в умовах структурної трансформації економіки країни

3

Дробот Я. В., Черниш Л. О. Забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах кризи національної економіки

12

Лобода А. О. Перспективні напрями фінансування ресурсного потенціалу регіону

18

Ніколайчук М. В. Управління людським капіталом у системі  сучасних економічних концепцій

24

Ряховская А. Ю. Амортизационный фонд и его роль  в воспроизводственном процессе

30

Ульянова Л. П., Россіхіна О. Є. Про підходи до оцінки конкурентоспроможності будівельних підприємств

37

Чайка Ю. М. Вплив економічних механізмів на структуру економіки України

41

 

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Босенко А. В. Посилення стимулювальної функції оподаткування в АПК

47

Грабчук О. М. Невизначеність фінансових процесів: окремі положення  методології

55

Лернер Л. Г. Порівняльний аналіз систем рейтингової оцінки страхових компаній, які використовуються національними та зарубіжними рейтинговими агентствами

61

Мещеряков А. А., Гордієнко В. О. Вплив кредитної політики банківської системи на економічний розвиток України

68

Семенча І. Є., Довга І. П. Особливості загальної організації обслуговування клієнтів банку: методика оцінки та аналіз стану

73

Шевцова М. Ю., Тищенко В. В. Фінансова безпека банку в умовах присутності іноземного капіталу

82

Шевцова О. Й., Нор Г. В. Конкурентна позиція банку як основа управління  економічною безпекою, фінансовою стійкістю

88

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Бикова В. Г., Дерев’янко М. М. Системний підхід до управління еколого-економічним потенціалом підприємства

95

Горшкова Т. Ю. Методи розрахунку конкурентоспроможності  підприємства

101

Закервашевич Н. В. Определяющие факторы развития предприятий и учреждений социальной сферы

106

Пасерба М. І., Іляш О. І. Ризик як об’єкт управління в системі функціонування торгівельного підприємства

112

Ртищев С. А., Бондарчук О. М., Ртищев Б. А. Основні передумови  удосконалення асортиментної політики промислового підприємства

116

Селезньова О. О. Організація торговельних процесів відповідно  до вимог ринку

124

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Бондаренко Н. М. Особливості формування облікової політики  на малих підприємствах

130

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Федорова В. А. Перспективи ринків продовольства України в умовах відкритої економіки

138

 

 

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ АВТОРІВ ТА НАЗВ СТАТЕЙ

146


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru