Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 5/4, 2011

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Арсененко А. Ю. Анализ структуры управления инвестиционным климатом Украины

3

БаштаА. И.Модель управления себестоимостью производства энергии в зависимости от экологического состояния природной среды

11

Босенко А. В. Стратегія державного регулювання агропромислового комплексу

17

Булат М.А. Соціально-економічні наслідки аграрних перетворень як запорука ефективної державної підтримки

25

Дучинська Н. І., Галушка З. І. Управління нагромадженням капіталу на регіональному рівні

31

Кірдан О. П. Становлення сільського господарства як прибуткового виду економічної діяльності

37

Клименко Н. С. Націоналізація підприємств в Україні: дослідження чинників

45

Єлісєєва О. К., Кузнецова А. Г. Дослідження стану ринку страхових послуг України

51

Саннікова С. Ф. Статистичний аналіз динаміки інноваційної активності промислових підприємств Дніпропетровської області

57

Сербов Н. Г. Экономические основы экологизации  производственно-хозяйственной деятельности  в водных бассейнах Украины

63

Соловйова О. А. Обґрунтування інвестиційної стратегії страхової компанії в Україні

69

Тимошенко Л. М., Краснікова Н. О. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки

77

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Власюк В. Є. Інструменти державного управління фінансовою сферою в умовах економічної кризи

85

Гапоненко С.О. Трансформація фінансово-бюджетної системи України як складової сталого соціально-економічного розвитку

92

Дучинський А.П. Механізми розвитку банківських послуг у забезпеченні інвестиційної діяльності економічних суб'єктів

98

Корнєєв М. В.  Розвиток страхування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг України

104

Павленко О. П. Правові та методологічні аспекти фінансового лізингу в Україні

110

Черемісова Т. А. Система органів державної податкової служби та ефективність організації податкової роботи в Україні

117

Шевцова О. Й., Довгаль О. О. Стратегія розвитку національної системи масових електронних платежів України

124

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Афанасьєв Є. В., Феденко Б. М. рейтингове оцінювання селективного вибору варіантів розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику  .

132

Афанасьєва М. Г., Попов В. Ю.Теоретико-ігровий підхід до оптимізації змішаної фінансово-економічної стратегії гірничорудного підприємства

138

Васюк Н. В. Управління, аналіз та оптимізація грошових потоків: теорія і методологія

144

Громко Л. С. Методичні засади формування мотиваційної системи персоналу торговельних підприємств з урахуванням його поведінкових особливостей

151

Дзюбіна А. В. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах проектного підходу

157

Дзюбіна К. О. Місце зворотного матеріального потоку в виробничо-господарській діяльності підприємства

163

Доценко І. О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової частини системи управління економічною безпекою підприємства  

171

Єфіменко Н. А. Організаційно-економічний механізм реалізації резервів якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу

177

Заячковська Г. А. STP–маркетинг на ринку міжнародних туристичних послуг

183

Куценко В. Й. Духовна сутність конкурентоспроможності підприємства

190

Лысенко Е. В. Финансовая гибкость и финансовый запас в системе оценочных коэффициентов финансового состояния предприятия

196

Мелих Е. А. Анализ эффективности использования технического инструментария стратегического управления на предприятиях пищевой промышленности в Украине

205

Попадіна Т. П. Покращення управління персоналом як основа зростання якості функціонування вітчизняних підприємств

216

Соколова Л. В., Шалёпа А. С. Научно-практический подход оценки конкурентоспособности бренда .

223

Фрум О. Л. Метод диагностики кризисного состояния предприятия

230

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ­ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Коева Ж. В. Анализ моделей и обзор методов согласования экономических интересов предприятий-участников интегрированных структур

236

Лисеный Е. В. Механизм влияния циклов, волн и фаз процесса глобализации на экономические функции государства

242

Олексів І. Б. Особливості прийняття організаційних управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу

252

Стеблянко І. О. Концептуалізація комплексу соціалізації національної економіки і управління ним

258

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Подмешальська Ю. В. Оцінка якості обліку в аудиті

265


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru