Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 5/3, 2011

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ                                      ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Бурлуцький С.В. Системний аналіз концепцій державної соціальної політики

3

Вдовенко Н.М.Альтернативний підхід до забезпечення якості та безпеки екологічно чистої продукції аквакультури

10

Дочинець Н.М., Кампо Г.М. Просвітництво у сфері захисту прав споживачів як перспективний напрямок політики консюмеризму в Україні

18

Клименко Н.С. Передумови, порядок і форми націоналізації підприємств

34

Костюченко А.М. Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умовах ринкового середовища

43

Македон В.В. Ефективність інтеграційних процесів у міжнародному та вітчизняному корпоративному секторі

50

Сазонець І.Л., Суходольский І.А. Управління інноваційним розвитком космічної галузі України

57

Сіра І.В. Аналіз галузевих потреб підтримки підприємництва

64

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Александрова М.М. Аналіз суперечності використання ПДВ та його перспективи

70

Багдасарян А.М. Проблемы развития пенсионной системы и рынка ценных бумаг в странах СНГ

80

Босенко А.В. Удосконалення податкових відносин і підвищення ефективності АПК

87

Єлісєєва О.К., Бондар В.Д. Економіко-статистичний аналіз             грошово-кредитної політики банків України

95

Коваленко Я.В., Шевцова О.Й. Конкурентна позиція банку:                                                    стратегічно-інноваційні аспекти

101

Коропецька Т.О., Мельничук І.І. Малий бізнес і сучасне податкове законодавство

109

Крухмаль О.В. Окремі питання фінансового планування у банках в умовах фінансової кризи та її наслідків

114

Кузнєцова Л.В. Сучасні методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку

118

Кулешір В.В. Диверсифікація джерел формування місцевих бюджетів розвитку

124

Наджафов И.Н. Финансовая независимость местных органов

133

Наріжна Н.В.  Методи мінімізації проблемної заборгованості банку

139

Павловська О.В. Удосконалення фінансування професійного навчання працівників підприємств, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з фінансовою та економічною кризою

147

Попов І.В. Управління єдиним казначейським рахунком в контексті забезпечення стабільності фінансової системи України

154

Шевцова М.Ю., Бурчак Г.Е. Оптимізація формування ресурсної бази банку

161

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Буян О.А. Енергозбереження як інструмент підвищення корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняному підприємстві

171

Ислямова Э.Р. Концепция управления стоимостью компании

176

Могилова А.Ю., Чернишова Н.Б. дослідження маркетингового середовища підприємства – основа формування оптимальної маркетингової політики

182

Павлоцький В.Я. Використання багатофакторної моделі компанії “Дюпон” для аналізу ефективності управління туристичними підприємствами

187

Палєхова Л.Л. Розвиток сучасної теорії маркетингу промислових регіонів на підставі наукових ідей української школи маржиналізму

196

Пєтухова О.М., Сілакова Г.В. Вибір інноваційної стратегії підприємства на основі побудови матриці інноваційно-фінансових стратегій

201

Твердохліб І.С. Застосування методів управління витратами маркетингової діяльності на підприємстві

210

Цебень Р.Л., Николишин Ю.І.  Звітність за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності: особливості розкриття інформації про основні засоби

217

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ­ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Горбачук В.М. Організація неповних поєднаних енергоринків

223

Грабчук О.М.  Гносеологія дослідження невизначеності економічних процесів

228

Джусов А.А. Использование индикаторов технического анализа для повышения эффективности международного инвестирования: индикатор «MACD»

235

Козьменко С.М., Корнєєв М.В.   «Фінансова економіка» як етап ґенези економічних систем

240

Пакулін С.Л. Методологічний апарат прогнозування                          соціально-економічного розвитку

246

Степанок Н.Ю. Макроекономічна оптимізація базової ставки оплати праці.

255

Фролова Т.О., Дамаскіна М.В.Еволюція парадигми міжнародного ризик-менеджменту

264

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Бужин О.А. Економічно-спеціалізований облік – підґрунтя управлінського обліку в тваринництві

275

Калініченко Л.Т., Калініченко Г.В.Проблемні питання щодо автоматизації аудиту в Україні

282

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Дзьоба О.Г. Економічні передумови розвитку міждержавного співробітництва в сфері транзиту природного газу

287

Маркович І.Б. Торгівельна відкритість економіки в умовах глобалізації світового простору

293


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru