Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 4/2, 2010

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

 

Герасимчук З.В., Ніщик Т.О. Зміст просторового розвитку міста

pdf

Грінько Т.В. Аналіз потенціалу інноваційного розвитку в промисловості України

pdf

Коломицева О.В., Шевченко Н.В. Продовольчий комплекс як структурна складова АПК в умовах трансформаційного розвитку економіки

pdf

Солодовнік О.О. Фінансові інновації як імпульс структурних перетворень в економіці

pdf

Ткач В.О. Формування національної безпеки україни в регіональних умовах

pdf

Чужкова О.Ю. Теоретичні дослідження територіальної організації роздрібної торговельної мережі

pdf

Чупріна М.О. Розроблення технологій управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України

pdf

Шаповалов О.О., Шевцова О.Й. Податкова система України та її недоліки

pdf

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Букало Н.А. Особливості відображення в бюджетному обліку послуг вищої освіти

pdf

Деркач М.І. Теоретичні аспекти формування сучасної фіскальної децентралізації

pdf

Коваленко В.В. Управління проблемними банками в системі забезпечення фінансової стійкості  банківської системи

pdf

Ленчік Я.В. Шляхи розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні

pdf

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

 

Белопольский Н.Г., Горланова И.В. Бюджетирование деятельности предприятия

pdf

Бикова В.Г., Котлова Л.М. До питання про ефективність управління державною власністю в наукомістких підприємствах

pdf

Бродська Д.В., Калмикова І.Ю. Теоретико-методичні засади визначення продуктивності підприємства

pdf

Даценко Г.В. Використання ефектів моделі життєвого циклу в розробці стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств

pdf

 

 

Денисенко І.П. Збалансування ролей в якісній моделі менеджменту через призму стратегії розвитку підприємства

pdf

Зянько В.В., Фурик В.Г., Зянько В.В., Дремлюга Т.В. Планування кредитоспроможності підприємств на основі аналізу грошових потоків як умова забезпечення їх економічної безпеки

pdf

Корнієнко О.М. Управління економічною безпекою розвитку туристичного підприємства

pdf

Кукліна Т.С. Управління комплексом маркетингу в забезпеченні розвитком туристичних підприємств

pdf

Петров А.А.  Применение инвестиционного механизма ipo украинскими компаниями горно-металлургической отрасли Украины

pdf

Скрипник Н.Є., Осипенко І.С. Сучасні технології управління прибутком.

pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Попкова Л.В.,  Іванова А.І. Удосконалення стратегічного планування шляхом використання економіко-математичних методів

pdf

Яковенко О.Г.,  Сидора Т.Ю. Алгоритм чисельної реалізації математичної моделі прибуткової діяльності підприємства

pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Арап Г.В., Пахомова І.Г. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці

pdf

Гордєєва-Герасимова Л.Ю. Посилення ролі контролю та аудиту в умовах розвитку самоврядування територіальних громад

pdf

Чистяк О.А., Тимошенко О.О. Оцінка вартості вкладень позикового капіталу в інноваційну діяльність підприємства

pdf


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru