Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 3/1, 2009

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Дучинська Н. І., Смєсова В. Л. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ pdf
Огліх В. В., Левченко Н. В. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА pdf
Фомішина В. М. ЗАОЩАДЖУВАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ pdf
Ізюмська В. А. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ pdf
Андрєєв В. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ pdf
Лакей І. М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ pdf
Осаул А. О. РОЛЬ РОДИНИ У НАГРОМАДЖЕННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ pdf
   
ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ  
Шаповалов О. О., Шевцова О. Й. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ pdf
Сільченко В. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ pdf
Фіногеєва О. В., Дучинський А. П.ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ НАГРОМАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО КАПІТАЛУ pdf
Куземко Н. В.ВИДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ pdf
Касян С. Я. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ КРУГООБІГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ З ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ pdf
Ніколаєв Т. Г., Ніколаєв Д. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ pdf
Білай О. С . ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ pdf
   
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ  
Хамініч С. Ю., Марковський О. В. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ pdf
Огліх В. В., Артеменко Ю. Ф. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ виробничої фірми pdf
Матвієць М. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ pdf
   
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
Яковенко О.   Г., Сидора Т. Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА pdf
Огліх В. В., Заславська Н. М. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ pdf
Волкова В. В., Крапівная О. А. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ pdf
Дрожжина Л. В. ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА pdf
Мотурнак Є. В.ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДУ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ pdf
Чернявський Ю. Є. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ pdf
Певзнер О. М. АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОШТОВИХ ЛИСТІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ПОВТОРЕНЬ ТЕКСТОВИХ ШАБЛОНІВ pdf
Криворучко С. П. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НЕЙРОСІТЬОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ pdf
   
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА  
Смирнов С. О., Басс Ю. А. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» pdf
   
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Власова Н. О., Красноусов А. В. СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ pdf
Заволока Ю. М. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ pdf
Куценко В. Й. ДУХОВНА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО pdf
Деркач М. І. КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНАНТНА ІДЕОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ХХІ ст. pdf
Гжесюк А. О. ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ ЯК КАТЕГОРІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ pdf
Єфіменко І. А. ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА pdf
АНОТАЦИИ pdf
ANNOTATION pdf

Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru